ITK 2022 ohjelman osuvuus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG)

17 kestävän kehityksen tavoitetta on mallinnettu semanttisesti/laskennallisesti YK:n tuottamien määritelmien, indikaattoreiden ja esimerkkitoimenpiteiden avulla. ITK-ohjelman osuvuus kestävän kehityksen maaleihin kertoo siitä, että puhumme konferenssissa YK:n 2030 tavoitteiden kannalta oikeista asioista. Käyttämämme mallinnus ei validoi tekemistä, mutta tekee näkyväksi sen mitä puhumme ja kirjoitamme. Tavoitteena on, että jokainen ITK-kävijä voi osaltaan tehdä vielä paremmin YK:n tavoitteet täyttävää opetusta ja tutkimusta: huomioi mitä puuttuu ja tee tekoja, jotka vievät kohti parempaa SDG-osuvuutta.
 
Avaa tavoitteen 1 käsitekartta uuteen ikkunaan
 
Avaa tavoitteen 2 käsitekartta uuteen ikkunaan
 
Avaa tavoitteen 3 käsitekartta uuteen ikkunaan
 
Avaa tavoitteen 4 käsitekartta uuteen ikkunaan
 
Avaa tavoitteen 5 käsitekartta uuteen ikkunaan
 
Avaa tavoitteen 6 käsitekartta uuteen ikkunaan
 
Avaa tavoitteen 7 käsitekartta uuteen ikkunaan
 
Avaa tavoitteen 8 käsitekartta uuteen ikkunaan
 
Avaa tavoitteen 9 käsitekartta uuteen ikkunaan
 
Avaa tavoitteen 10 käsitekartta uuteen ikkunaan
 
Avaa tavoitteen 11 käsitekartta uuteen ikkunaan
 
Avaa tavoitteen 12 käsitekartta uuteen ikkunaan
 
Avaa tavoitteen 13 käsitekartta uuteen ikkunaan
 
Avaa tavoitteen 14 käsitekartta uuteen ikkunaan
 
Avaa tavoitteen 15 käsitekartta uuteen ikkunaan
 
Avaa tavoitteen 16 käsitekartta uuteen ikkunaan
 
Avaa tavoitteen 17 käsitekartta uuteen ikkunaan
 
 
 
Lisätietoja: www.headai.com