ITK 2019 - 2023 esitysten osuvuus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG) - 10/04/2023
 
YK:n kestävän kehityksen maalit (myös Agenda 2030, SDG) kuvaavat niitä tavoitteita, joihin YK:n jäsenet ovat sitoutuneet. Kestävän kehityksen tavoitteet eivät kuitenkaan ole vain valtioiden politiikkahumppaa, vaan myös jokaiselle meille soveltuva viitekehys kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen. Suuret muutokset tapahtuvat kuitenkin yksilöiden kautta. Haasteena yksilötasolla kuitenkin on, että harvalla on aikaa ja mahdollisuutta käydä läpi kymmenien tuhansien sivujen dokumentaatioita ja vertailla omaa tekemistä, ja ennen kaikkea tekemisen katveita, niihin.
 
Vertailun helpottamiseksi kaikki 17 kestävän kehityksen tavoitetta on mallinnettu Headai:n SDG Scorecardissa semanttisesti/laskennallisesti YK:n tuottamien määritelmien, indikaattoreiden ja esimerkkitoimenpiteiden avulla. Tarkoituksena on ollut tuottaa normalisoitu täsmällinen kielimalli kestävän kehityksen maaleista. Kielimalli on saman kaltainen kuin ChatGPT:ssä mutta pienempi ja täsmällisempi. Täsmällisten kielimallien etuna on, paitisi asiassa pysyminen, myös niin sanotun hallusinaation minimaalisuus suuriin kielimalleihin verrattuna. Tämä normalisoitu kielimalli mahdollistaa minkä tahansa dokumentaation, vaikka konferenssiohjelman, opetussuunnitelman tai yksittäisen opintojaksoselosteen vertaamista kestävän kehityksen maaleihin.
 
ITK-ohjelman hyvä osuvuus kestävän kehityksen maaleihin kertoo siitä, että puhumme konferenssissa YK:n 2030 tavoitteiden kannalta oikeista asioista. Käyttämämme mallinnus ei validoi tekemistä, mutta tekee näkyväksi sen mitä puhumme ja kirjoitamme. Tavoitteena on, että jokainen ITK-kävijä voi osaltaan toteuttaa vielä paremmin YK:n tavoitteet täyttävää opetusta ja tutkimusta: huomioida mitä puuttuu ja tehdä tekoja, jotka vievät kohti parempaa SDG-osuvuutta.
 
Vuoden 2023 ohjelmassa olevat esitykset ovat kielellisesti lähempänä kestävän kehityksen maaleja kuin esitykset aikaisempina vuosina ovat olleet. Alla olevissa kuvissa on verrattu vuosien 2019, 2022 ja 2023 ohjelmaa maaleihin 4 (laadukas opetus) ja 8 (kestävä kasvu ja työelämä). Maalien väreillä esitetyt pisteet kuvaavat täsmällistä osuvuutta kestävän kehityksen maalien ja ohjelman välillä. Käytimme mallinnuksessa täsmällisiä osumia, jotta osumat ovat 'varmoja' ei tulkittuja. Toinen vaihtoehto olisi ollut todennäköiset osumat samankaltaisten merkityksien kautta. Tämä mallinnus tuottaisi merkittävästi enemmän osumia, mutta koska tarkoituksemme ei ollut hakea osumia vaan tutkia muutosta, päädyimme täsmällisempään analyysiin. Kuvita voimme havaita miten sanaston osuvuus on parantunut huomattavasti tänä vuonna.
 
 
Kun sukelletaan hieman pintaa syvemmälle (kts. kuva alla), nähdään mitkä sanat tai teemat ovat tuottaneet osuman. Oman toiminnan kannalta arvokasta on miettiä, mitä itse voisi tehdä, jotta tulevaisuudessa meillä olisi enemmän osumia. Kukaan ei tee kaikkea yksi, mutta kun jokainen ratkaisee edes yhtä kestävän kehityksen mukaista teemaa, saamme yheisönä parannettua tulostamme merkittävästi. Kun tiedämme mitä tällä hetkellä teemme ja mitä taas emme tee, jokainen voi alkaa rakentaa omaa suunnitelmaa SDG-yhteensopivan esityksen tai opetuksen järjestämiseen.
 
 
Pääset katsomaan kaikki yksittäiset mallit kaikilta vuosilta tekstin jälkeen olevien linkkien kautta: jokainen maali sisältää vuodet 2019, 2022 ja 2023. Linkit avautuvat uuteen selainikkunaan.
 
Tule kuulemaan miten voit käyttää vastaavaa mallinnusta ja muita suuriin datoihin pohjautuvia ennakointimalleja myös opintojaksojen tai opetussuunnitelman kehittämisessä torstaina Areena-saliin klo 16.15 ja perjantaina esityssaliin 35 klo 10.30.
Lisätietoja: www.headai.com | anu.passi-rauste@headai.com | harri.ketamo@headai.com
 
2023: Avaa tavoitteen 1 käsitekartta uuteen ikkunaan
2022: Avaa tavoitteen 1 käsitekartta uuteen ikkunaan
2019: Avaa tavoitteen 1 käsitekartta uuteen ikkunaan
 
2023: Avaa tavoitteen 2 käsitekartta uuteen ikkunaan
2022: Avaa tavoitteen 2 käsitekartta uuteen ikkunaan
2019: Avaa tavoitteen 2 käsitekartta uuteen ikkunaan
 
2023: Avaa tavoitteen 3 käsitekartta uuteen ikkunaan
2022: Avaa tavoitteen 3 käsitekartta uuteen ikkunaan
2019: Avaa tavoitteen 3 käsitekartta uuteen ikkunaan
 
2023: Avaa tavoitteen 4 käsitekartta uuteen ikkunaan
2022: Avaa tavoitteen 4 käsitekartta uuteen ikkunaan
2019: Avaa tavoitteen 4 käsitekartta uuteen ikkunaan
 
2023: Avaa tavoitteen 5 käsitekartta uuteen ikkunaan
2022: Avaa tavoitteen 5 käsitekartta uuteen ikkunaan
2019: Avaa tavoitteen 5 käsitekartta uuteen ikkunaan
 
2023: Avaa tavoitteen 6 käsitekartta uuteen ikkunaan
2022: Avaa tavoitteen 6 käsitekartta uuteen ikkunaan
2019: Avaa tavoitteen 6 käsitekartta uuteen ikkunaan
 
2023: Avaa tavoitteen 7 käsitekartta uuteen ikkunaan
2022: Avaa tavoitteen 7 käsitekartta uuteen ikkunaan
2019: Avaa tavoitteen 7 käsitekartta uuteen ikkunaan
 
2023: Avaa tavoitteen 8 käsitekartta uuteen ikkunaan
2022: Avaa tavoitteen 8 käsitekartta uuteen ikkunaan
2019: Avaa tavoitteen 8 käsitekartta uuteen ikkunaan
 
2023: Avaa tavoitteen 9 käsitekartta uuteen ikkunaan
2022: Avaa tavoitteen 9 käsitekartta uuteen ikkunaan
2019: Avaa tavoitteen 9 käsitekartta uuteen ikkunaan
 
2023: Avaa tavoitteen 10 käsitekartta uuteen ikkunaan
2022: Avaa tavoitteen 10 käsitekartta uuteen ikkunaan
2019: Avaa tavoitteen 10 käsitekartta uuteen ikkunaan
 
2023: Avaa tavoitteen 11 käsitekartta uuteen ikkunaan
2022: Avaa tavoitteen 11 käsitekartta uuteen ikkunaan
2019: Avaa tavoitteen 11 käsitekartta uuteen ikkunaan
 
2023: Avaa tavoitteen 12 käsitekartta uuteen ikkunaan
2022: Avaa tavoitteen 12 käsitekartta uuteen ikkunaan
2019: Avaa tavoitteen 12 käsitekartta uuteen ikkunaan
 
2023: Avaa tavoitteen 13 käsitekartta uuteen ikkunaan
2022: Avaa tavoitteen 13 käsitekartta uuteen ikkunaan
2019: Avaa tavoitteen 13 käsitekartta uuteen ikkunaan
 
2023: Avaa tavoitteen 14 käsitekartta uuteen ikkunaan
2022: Avaa tavoitteen 14 käsitekartta uuteen ikkunaan
2019: Avaa tavoitteen 14 käsitekartta uuteen ikkunaan
 
2023: Avaa tavoitteen 15 käsitekartta uuteen ikkunaan
2022: Avaa tavoitteen 15 käsitekartta uuteen ikkunaan
2019: Avaa tavoitteen 15 käsitekartta uuteen ikkunaan
 
2023: Avaa tavoitteen 16 käsitekartta uuteen ikkunaan
2022: Avaa tavoitteen 16 käsitekartta uuteen ikkunaan
2019: Avaa tavoitteen 16 käsitekartta uuteen ikkunaan
 
2023: Avaa tavoitteen 17 käsitekartta uuteen ikkunaan
2022: Avaa tavoitteen 17 käsitekartta uuteen ikkunaan
2019: Avaa tavoitteen 17 käsitekartta uuteen ikkunaan
 
 
 
Lisätietoja: www.headai.com | anu.passi-rauste@headai.com | harri.ketamo@headai.com